UBA

  1. De sectie BXE organiseert CW examen op zaterdag 28 maart 2020 in Haren (Brussel).
  2. QARMAN is een satelliet van het Von Karman instituut in Sint-Genesius-Rode. Hij zal op 19 februari 2020 om 11h20 UTC vanuit het ISS in een orbit gebracht worden.
  3. Ook na afloop van het “OR18” event n.a.v. de achttiende verjaardag van kroonprinses Elisabeth hebben we niet stil gezeten. Uit de door Max, ON5UR, voorgestelde QSL layouts hebben we vier verschillende ontwerpen gekozen.
  4. Tijdens de Landelijke Sterrenkijkdagen in Nederland is de Radiotelescoop Dwingeloo open op zaterdagavond 29 februari van 18:30 uur tot 22:30 uur. De waarneemdemonstraties in de radiotelescoop gaan altijd door, ook als het bewolkt is of regent want radiogolven gaan door de wolken heen. Echter, bij helder weer staan er ook optische kijkers naast de radiotelescoop.
  5. Het aantal steden en gemeenten dat een belasting op masten en pylonen heft is de voorbije maanden sterk gestegen. Momenteel heft al een op de vier Vlaamse gemeenten zo'n belasting. Alhoewel de betrokken gemeenten bijna nooit de intentie hebben om deze belasting ook op te leggen aan radioamateurs en andere burgers of verenigingen die voor recreatieve doelen een mast hebben, is er in veel gevallen toch geen vrijstelling voorzien. Er is op dit ogenblik geen reden tot paniek, maar toch moeten we deze problematiek goed opvolgen en waar nodig bij de gemeenten aandringen op een vrijstelling voor masten met een zuiver recreatieve functie. De raad van bestuur van de UBA heeft besloten om per provincie (minstens) een informatievergadering te houden. We geven op deze vergaderingen niet alleen een beeld van de situatie, maar ook raadgevingen hoe deze problematiek het best aangepakt kan worden.